Musisz mieć 18+ żeby przeglądać tą stronę!

Aby przeglądać tą stronę musisz mieć minimum 18 lat. Czy masz więcej niż 18 lat?

TAK NIE

Regulamin Konkursu Chili Sense

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu jest firma CSI POLAND Paulina Olszewska z siedzibą w Dzierżoniowie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul .Daszyńskiego 16 B, 58-200 Dzierżoniów ) zarejestrowaną w Zgorzelcu NIP 615-177-06-44 ,REGON 360593024 adres poczty elektronicznej sklepchilisense4@gmail.com

1.2. Konkurs jest organizowany na Fanpage Organizatora, w serwisie internetowym Facebook.com dostępnym pod adresem internetowym https://www.facebook.com/ChiliSense/?fref=ts

1.3. Uczestnikiem konkursu może być każdy Fan Fanpage Organizatora , w serwisie który wyrazi chęć uczestnictwa i zgłosi swój udział w Konkursie zgodnie z Regulaminem Konkursu.

1.4.Udział uczestnika w Konkursie i tym samym podanie przez Uczestnika związanych z jego udziałem w konkursie informacji i danych , w tym danych osobowych, jest dobrowolne . W przypadku wyrażenia chęci Uczestnika i udziału w Konkursie podanie danych może być konieczne do jego udziału w Konkursie lub wysyłki nagrody na wskazany przez uczestnika adres. Regulamin określa zakres wymaganych danych i warunków, których spełnienie jest konieczne do udziału w konkursie.

1.5. Uczestnik w każdym momencie brania udziału w konkursie może zrezygnować z zabawy.

1.6. Sponsorem nagród w konkursie jest Organizator.

1.7 Definicje – czyli pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1.7.1. FAN – osoba będąca użytkownikiem serwisu internetowego Facebook, która lubi Fanpage Organizatora (poprzez kliknięcie funkcji „lubię to”)

1.7.2. FANPAGE–strona organizatora w serwisie internetowym Facebook dostępna pod adresem internetowym https://www.facebook.com/ChiliSense/?fref=ts

1.7.3. KONKURS - niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z regulaminem.

1.7.4. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołane przez organizatora celem prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu,w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości i kolejności zgłoszeń do Konkursu oraz ustalenia zwycięzcy w Konkursie.

1.7.5. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem www.chilisense.pl

1.7.6 REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.

1.7.7.UCZESTNIK- osoba fizyczna będąca FANEM Fanpage Organizatora, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.

1.7.8.ADMINISTRATOR, ORGANIZATOR – Firma CSI POLAND - Sklep Chili Sense ul. Wrocławska 7, 58-200 Dzierżoniów, NIP 615-177-06-44 ,REGON 360593024 ,adres poczty elektronicznej sklepchilisense4@gmail.com

1.7.9. ZADANIE KONKURSOWE- tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na dokończeniu danego zdania lub wykonanie poleceń np. polubić post, udostępnić post, odpowiedzieć na pytanie. Zadanie również może polegać na zaproszeniu swoich znajomych do wspólnej zabawy itp

1.8 Zgodnie z regulaminem serwisu internetowego Facebook.com, Organizator zwalnia Właściciela serwisu Facebook.com, spółkę Facebook Ireland limited z odpowiedzialności z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Facebook.

2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

2.1 Konkurs jest organizowany na fanpage organizatora.

W dniu rozpoczęcia konkursu organizator publikuje na swoim fanpage post, w którym informuje o konkursie oraz zaprasza FANÓW do udziału w nim jak również informuje zainteresowanych o nagrodach podając ich nazwę oraz przedstawiając zdjęcie rzeczy, która jest nagrodą. Organizator podaje również datę zakończenia konkursu.

2.2 Zgłoszenie chęci udziału w konkursie następuje w momencie przesłania, w trakcie trwania konkursu, zadania konkursowego w komentarzu do posta, o którym mowa w pkt. 2.1 regulaminu.

2.3 Zadanie konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez zgłaszającego chęć udziału w Konkursie. Powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana. Treści dostarczane przez użytkownika w celu rozwiązania zadania konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, a także nie powinny zawierać słownictwa obraźliwego, wulgarnego oraz naruszającego zasady współżycia społecznego.

2.4 W ramach konkursu na fanpage Organizatora działania uczestnika nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebooka.

2.5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy organizatora oraz wszystkie inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu konkursu, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

3. WARUNKI I ZASADY

3.1 Konkurs trwa od dnia 30 października 2019 r. do dnia 12 listopada 2019 r.

3.2 W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu zabawy i wyłonienia Zwycięzce Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składającą się z 4 osób.

Komisja w sposób swobodny wybierze Zwycięzce, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając talent, pomysłowość, zgodność z tematyką konkursową, oryginalność oraz artystyczność Uczestnika Konkursu.

3.3 Wyłoniony zostanie jeden Zwycięzca przez Komisję Konkursową.

3.4 Zwycięskie zadanie konkursowe będzie opublikowane na fanpage Organizatora.

3.5 Produkt biorący udział w konkursie to BON ZAKUPOWY O WARTOŚCI 100 ZŁ NA ZAKUPY W SKLEPIE CHILI SENSE

3.6 Wyboru dokonuje zwycięzca Konkursu przez wskazanie go w treści zadania konkursowego.

3.7 Wynik konkursu zostanie ogłoszony 13 LISTOPADA 2019 r. na Fanpage Organizatora na Facebooku poprzez podanie imienia i nazwiska Zwycięzcy.

Natomiast Zwycięzca zobowiązany jest odebrać wygraną ze sklepu Chili Sense w Dzierżoniowie przy ul. Wrocławskiej 7.

3.8 Promocje na sklepie nie łączą się wygraną tj. produkty wyprzedażowe nie podlegają zakupowi za wygrany bon zakupowy.

4. POLITYKA PRYWATNOŚCI

4.1 Organizator jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.

Podanie danych osobowych przez osoby biorące udział w konkursach jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do uczestnictwa w zabawie skutkuje odmową udziału w konkursie.

4.2 Celem zbierania danych osobowych konkursowicza jest realizacja konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestnika jest na konieczność realizacji konkursu.

4.3 Administrator w związku z realizacją konkursu może przetworzyć następujące dane Uczestników: pełny adres dostawy nagrody, imię i nazwisko, a w niektórych przypadkach również adres mailowy.

4.4 Każdej osobie przysługuje prawo do:

- żądania usunięcia swoich danych ze zbioru Administratora

- uaktualnienia danych

- kontroli danych

- sprostowania danych osobowych

- zakazu przetwarzania ich

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1 Uczestnik może złożyć reklamację związaną z konkursem np. za pośrednictwem poczty mailowej : sklepchilisense4@gmail.com

5.2 Organizator musi w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji, ustosunkować się do niej na piśmie.

6. WARUNKI KOŃCOWE

6.1 Organizator oświadcza , że Konkurs nie jest grą losową , zakładem wzajemnym, grą , loterią fantową, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych ( DZ.U . z 2009 r.Nr 09,poz 1540 ).