Musisz mieć 18+ żeby przeglądać tą stronę!

Aby przeglądać tą stronę musisz mieć minimum 18 lat. Czy masz więcej niż 18 lat?

TAK NIE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Właściciel sklepu Chili Sense zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób Sklep Chili Sense obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych wszystkie dane naszych Klientów są traktowane jako poufne i są zbierane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia i nie będą udostępniane, sprzedawane ani użyczane innym podmiotom. Każdy użytkownik po zalogowaniu się ma prawo do wglądu, poprawienia oraz usunięcia swoich danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe znajdują się w sklepie Chili Sense. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do sklepu chilisense.pl ( np. zmiany, nowe produkty, wewnętrzne promocje ) oraz niekomercyjne listy (np. życzenia).

Informujemy, iż w ogólnokrajowym jawnym rejestrze zbiorów danych osobowych, prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zbiór danych naszej firmy zarejestrowano pod nazwą " Eco Factory Ireneusz Olszewski"

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/-a danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. 04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/we, a w pozostałym zakresie udzielona przez Państwa zgoda.


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?


Administratorem ,czyli podmiotem decydującym o tym ,jak będą wykorzystywane Twoje dane ,jest CSI POLAND z siedzibą w Dzierżoniowie 58-200 ul. Świdnicka 38 bud 23 czyli właściciel sklepu internetowego www.chilisense.pl

Skąd mamy Twoje dane osobowe?


Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania zamówienia a także zakładania konta do logowania na sklepie www.chilisense.pl

Jak długo są przechowywane Twoje dane?


Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres obowiązywania gwarancji na zakupiony produkt , w celach:

 • Dochodzenia roszczeń w związku z gwarancją na produkt zakupiony w Naszym sklepie
 • Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
 • Zapobiegania nadużyciom i oszustwom
 • statystycznych i archiwizacyjnych
 • maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakupu
 • Obsługi reklamacji na zakupiony produkt
 • obsługi zgłoszeń które do Nas kierujesz np. przez formularz kontaktowy
 • kontaktowania się z Tobą w celach związanych z wysyłką towaru

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies
 • organizowania konkursów oraz akcji promocyjnych w których możesz wziąć udział

Zgodę na przetwarzanie danych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych w celu realizacji zamówienia:

 • adres e-mail, adres dostawy towaru na wskazany adres, nr telefonu
 • adres e-mail, login, hasło, nr telefonu oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku realizacji zamówienia dla firm lub zarejestrowania się w naszym sklepie).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz nam tych danych osobowych ,niestety nie będziemy mieli gdzie wysłać do Ciebie zamówionego towaru oraz uniemożliwi nam to wystawienie FV

Jakie masz uprawnienia wobec CSI POLAND ( sklep www.chilisense.pl)?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ,tj. prawo dostępu, stosowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania ,prawo do przenoszenia nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać ,gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz ,ze Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych : Twoje dane nie będą już niezbędne do celów ,dla których zostały zebrane przez firmę CSI POLAND ;cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz ,że Twoje dane są nieprawidłowe; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a ,aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych -do czasu ustalenia ,czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

MASZ PRAWO WNIEŚĆ SKARGĘ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH DO ORGANU NADRZĘDNEGO ,KTÓRYM JEST GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (adres : Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ,ul. Stawki 2, Warszawa 00-193).

Komu udostępniamy Twoje dane:

Twoje dane udostępniamy Firmie Kurierskiej którą sam wybierzesz podczas składania zamówienia w celu dostarczenia zamówionego przez Ciebie towaru na wskazany adres. Korzystamy z serwisu kurierskiego .
Sendit S.A.
ul. Wagonowa 2B
53-609 Wrocław